Huisregels

Huisregels:

  • Minimum leeftijd : 23 jaar
  • Correcte kleding is verplicht, sportkleding, caps, kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan
  • Legitimatie kan gevraagd worden
  • Geen toegang aan personen in het bezit en/of onder invloed van drugs
  • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kunnen onze medewerkers toestemming tot fouilleren vragen. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd
  • Na 02.00 uur geen toegang meer
  • Een exemplaar van onze huisregels ligt bij de entreebalie ter inzage.